Nieuwe kwaliteitseisen bewindvoerders

Home / Nieuwe kwaliteitseisen bewindvoerders

Per 1 april 2014 gelden er nieuwe, strengere kwaliteitseisen voor bewindvoerders, mentoren en curators. Deze nieuwe eisen gelden voor alle nieuwe en bestaande bewindvoerders. Zo worden er strenge eisen gesteld aan o.a. opleiding, werkwijze, betrouwbaarheid, controlesystemen, bereikbaarheid en solvabiliteit. Jaarlijks dient een accountant deze punten te controleren.

Januari 2015 hebben wij van de rechtbank de bevestiging ontvangen dat wij aan al de gestelde eisen voldoen.