Antwoord Kamervragen afbetalingsregelingen CJIB

Home / Antwoord Kamervragen afbetalingsregelingen CJIB

Naar aanleiding van een uitzending van De Rijdende Rechter heeft het Kamerlid Recourt (PvdA) Kamervragen ingediend over de mogelijkheid van afbetalingsregelingen door het CJIB.

Lees hier de antwoorden….
http://www.schuldinfo.nl/index.php?id=31&tx_ttnews[tt_news]=356&tx_ttnews[backPid]=1&cHash=23fe65a3f2