beslag op vakantiegeld?

Home / beslag op vakantiegeld?

Wanneer de deurwaarder beslag op loon of uitkering heeft gelegd, valt het deel van het inkomen dat hoger is dan de beslagvrije voet onder het beslag, dus ook het vakantiegeld. Maar hoe zit het wanneer het maandelijks inkomen lager is dan de beslagvrije voet? Er kan dan maandelijks niet aan de deurwaarder worden afgedragen. Moet de deurwaarder, in de maand waarin het vakantiegeld wordt uitbetaald, er dan rekening mee houden dat het inkomen in de voorgaande maanden lager was dan de beslagvrije voet? De Hoge Raad heeft in 2014 beslist dat dit moet. Dit is een nieuwe regel. De kans bestaat dat dit mis gaat, dus wees opgelet!

 

zie voor meer info:

http://www.schuldinfo.nl/index.php?id=31&tx_ttnews[tt_news]=374&tx_ttnews[backPid]=1&cHash=46ec88c372

(bron: André Moerman)