Author Archives: Sebastiaan Toussaint

Home / Articles posted by Sebastiaan Toussaint

Beslagvrije voet gered!

Staatssecretaris Klijnsma heeft geluisterd naar het dringende advies van de LOSR/MOgroep en ziet af van de wetswijziging beslagvrije voet die voor 1 juli 2015 op stapel stond. De huidige regelingen rond deze zgn. beslagvrije voet zijn al zo ingewikkeld, dat jaarlijks tientallen miljoenen te veel wordt ingehouden op het inkomen van mensen met schulden. Invoering van de wetswijziging zou de beslagvrije voet compleet onwerkbaar maken. Dat gaat nu niet door en is goed nieuws voor mensen met problematische schulden, zo stellen de sociaal raadslieden, verenigd in de MOgroep/LOSR.

 

http://www.schuldinfo.nl/index.php?id=31&tx_ttnews[tt_news]=382&tx_ttnews[backPid]=1&cHash=de1ecdf7e6

beslag op vakantiegeld?

Wanneer de deurwaarder beslag op loon of uitkering heeft gelegd, valt het deel van het inkomen dat hoger is dan de beslagvrije voet onder het beslag, dus ook het vakantiegeld. Maar hoe zit het wanneer het maandelijks inkomen lager is dan de beslagvrije voet? Er kan dan maandelijks niet aan de deurwaarder worden afgedragen. Moet de deurwaarder, in de maand waarin het vakantiegeld wordt uitbetaald, er dan rekening mee houden dat het inkomen in de voorgaande maanden lager was dan de beslagvrije voet? De Hoge Raad heeft in 2014 beslist dat dit moet. Dit is een nieuwe regel. De kans bestaat dat dit mis gaat, dus wees opgelet!

 

zie voor meer info:

http://www.schuldinfo.nl/index.php?id=31&tx_ttnews[tt_news]=374&tx_ttnews[backPid]=1&cHash=46ec88c372

(bron: André Moerman)

Antwoord Kamervragen afbetalingsregelingen CJIB

Naar aanleiding van een uitzending van De Rijdende Rechter heeft het Kamerlid Recourt (PvdA) Kamervragen ingediend over de mogelijkheid van afbetalingsregelingen door het CJIB.

Lees hier de antwoorden….
http://www.schuldinfo.nl/index.php?id=31&tx_ttnews[tt_news]=356&tx_ttnews[backPid]=1&cHash=23fe65a3f2

Kabinet: Vaststellen beslagvrije voet moet eenvoudiger

Het vaststellen van de zogeheten beslagvrije voet van mensen met schulden moet eenvoudiger. Het bedrag van het inkomen waar schuldeisers niet aan mogen komen – de beslagvrije voet – is van belang voor schuldenaren om in hun eigen levensonderhoud te voorzien en moet voorkomen dat ze nog verder in de financiële problemen komen. Volgens de staatssecretarissen Klijnsma van Sociale Zaken en Dijkhoff van Veiligheid en Justitie is het nu te ingewikkeld om die beslagvrije voet vast te stellen. Daar gaat het kabinet wat aan doen, zo is te lezen in een brief die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Het blijkt voor schuldenaren lastig alle informatie te verzamelen en goed door te geven. Daardoor valt de beslagvrije voet nogal eens te laag uit. Op dit moment wordt bekeken hoe schuldenaren en schuldeisers op een eenvoudige manier de beslagvrije voet kunnen samen stellen. Er wordt gedacht aan één vast bedrag, gebaseerd op eenvoudig vast te stellen gegevens. Dat moet een forse verbetering worden voor beide partijen.

Niet wachten

Maar ook voordat die nieuwe regels rond zijn, doet het kabinet er alles aan om binnen de huidige systematiek de vaststelling van de beslagvrije voet te verbeteren. Zo komt er betere informatie voor mensen met schulden en gaan gerechtsdeurwaarders beter samenwerken.

Kostendelersnorm

Het kabinet gaat ook serieus aan de slag met de signalen van gerechtsdeurwaarders en Belastingdienst, die waarschuwen dat de berekening van de beslagvrije voet nog ingewikkelder wordt als de kostendelersnorm wordt ingevoerd. Die is voorzien voor juli 2015 en zorgt volgens de betrokken partijen voor meer complexiteit en hogere uitvoeringskosten. Het kabinet zal hiervoor een specifieke uitvoeringstoets doen en de Tweede Kamer hier over binnen enkele weken informeren.

Praktische tools

Daarnaast wordt de informatievoorziening voor mensen met schulden fors verbeterd. Zo komt er een helder informatieformulier en zullen gerechtsdeurwaarders schuldenaren vaker wijzen op het belang van het aanleveren van de juiste gegevens. Verder ontwikkelt het Rijk een praktische tool op basis waarvan burgers snel kunnen berekenen hoe hoog hun beslagvrije voet ongeveer zal zijn.

Beslagregister

Tot slot worden alle gerechtsdeurwaarders dit jaar aangesloten op het digitale beslagregister dat de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft ontwikkeld. Daarmee kunnen verschillende gerechtsdeurwaarders die bij eenzelfde persoon beslag leggen, dit beter met elkaar en met hun opdrachtgever af stemmen. Zo kan de beslagvrije voet beter worden gerespecteerd.

Tip voor besparing en aanvulling inkomen bij een minimuminkomen

Handige link voor tips over besparing en aanvulling van een minimuminkomen

Vele klachten over de belastingdienst/toeslagen bij de nationale ombudsman

De Nationale ombudsman ; de vele klachten over de belastingdienst Toeslagen

Handige site dak- en thuislozen

Juridisch steunpunt voor dak- en thuisloze

Nieuwe kwaliteitseisen bewindvoerders

Per 1 april 2014 gelden er nieuwe, strengere kwaliteitseisen voor bewindvoerders, mentoren en curators. Deze nieuwe eisen gelden voor alle nieuwe en bestaande bewindvoerders. Zo worden er strenge eisen gesteld aan o.a. opleiding, werkwijze, betrouwbaarheid, controlesystemen, bereikbaarheid en solvabiliteit. Jaarlijks dient een accountant deze punten te controleren.

Januari 2015 hebben wij van de rechtbank de bevestiging ontvangen dat wij aan al de gestelde eisen voldoen.

Aanmelding branchevereniging

In januari 2015 zijn we aangemeld bij de branchevereniging voor professionele Bewindvoerders NBPB.