Formulieren

Home / Formulieren

Documenten Bewindvoering

De volgende formulieren kunt u hier downloaden:

Het uitgangspunt van de wet is dat alle naaste familieleden (ouders, meerderjarige kinderen, broers en zussen) akkoord gaan met de onder bewindstelling. Indien er geen (contact meer met de) familie is moet dat op het verzoek aan de rechtbank nadrukkelijk worden vermeld.
Akkoordverklaring

Overzicht van aan te leveren gegevens en documenten:
Checklist aanmelding

Alle persoonlijke en financiële gegevens die van belang zijn worden hierop ingevuld:
Intakeformulier

Samenwerkingsovereenkomst en afspraken tussen cliënt en bewindvoerder:
Werkafspraken

Formulier voor het aanvragen van een onder bewindstelling:
Verzoek bewindvoering

De rechtbank verzoekt om een plan van aanpak (met een eventueel aanvullend plan van aanpak bij problematische schulden) aan te leveren:

Plan-van-aanpak-bewind

Aanvullend-plan-van-aanpak-bij-problematische-schulden-verkwisting

Klachtenprocedure
Klachtenregelement

Privacyverklaring
PRIVACYVERKLARING